PC

 

                           نام بازی: Left 4 Dead

                                ناشر: EA Canada

                                تعداد DVD : یک عدد

                       تاریخ عرضه: 1387/08/29 تاریخ عرضه در ایران

                                سبک: Action

                                برای سنین: هفده سال به بالا

                                مشخصـات مورد نیـاز:

  

                         نام بازی: Grand Theft Auto IV

    والپیپرهای بازی       ناشر: Rockstar Game

                             تعداد DVD : چهار عدد

                             تاریخ عرضه: تاریخ عرضه آمریکا 2008-12-04

                             سبک: Action

                             برای سنین: هفده سال به بالا

                             مشخصـات مورد نیـاز:

 

                       نام بازی: Prince of Persia

                            ناشر: Ubisoft

                            تعداد DVD : دو عدد

                           تاریخ عرضه: تاریخ عرضه آمریکا 2008-12-10 

                           برای سنین: هفده سال به بالا

                           مشخصـات مورد نیـاز:

گزارش تخلف
بعدی